Underviser

Markus hrn

Markus Öhrn er installationsvideokunstner.
Han er født i 1972, bor og arbejder i Niskanpää, Sverige og Berlin. Uddannet ved Konstfack, Institutionen för Konst i 2008.

Magic Bullet

http://markusohrn.org/magic-bullet/

Den 49 timmar och 13 minuter långa filmen, Magic Bullet består av samtliga klipp i Statens biografbyrås arkiv sorterade i kronologisk ordning.

Magic Bullet är en 49 timmar och 13 minuter lång film som består av samtliga censurklipp bevarade i Statens Biografbyrås arkiv. Den i filmsammanhang mycket uppmärksammade konstnären Markus Öhrn har digitaliserat och sorterat dem i kronologisk ordning till en spännande resa genom historiens undangömda filmklipp.

Filmens titel är hämtad ur den teori som förhärskade inom den tidiga mediaforskningen i början av det förra seklet, som kom att kallas Magic Bullet-teorin. Man såg filmens kraft som en magisk kula som kunde penetrera betraktarens hjärna och väcka instinkter som kunde ta otillbörlig kontroll över individen och hans/hennes handlingar.

Rädslan för filmens magiska kraft finns arkiverad i Statens Biografbyrås arkiv i Stockholm. Sedan 1911 och fram till nedläggningen av den statliga filmcensuren i Sverige, den 1 januari 2011, har runt 147000 filmer förhandsgranskats. Vad som ansetts förråande och skadligt har, liksom samhället i stort, förändrats genom åren. Censurklippen speglar därför, på ett unikt sätt, 100 år av förändring av det svenska samhällets normer.

På 20-talet kunde det räcka med en otrohetsscen för att en film skulle totalförbjudas eller klippas; på 50-talet var det fylleri och skörlevnad som inte fick visas, på 60-talet homosexualitet, på 80- och 90-talen grovt våld och våldtäkt.

1 januari 2011 lades Statens Biografbyrå ner, 100 år efter dess inrättande och vi har inte längre någon statlig filmcensur i Sverige. Viktiga frågor som Magic Bullet vill lyfta fram är: Har censuren förflyttats till någon annan domän nu när Statens Biografbyrå inte längre utövar censur? I så fall, av vem och var utövas den istället?

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

Actor's Master Class med Kirk Baltz

Vi starter det nye år med en master class med Kirk Baltz.

Den amerikanske skuespiller og underviser guider deltagerne mod stærke, definitive valg og levende præstationer.

29. januar - 3. februar 2017 i Odsherred.
Læs mere

Complete Vocal Technique Workshop d. 7.-10. marts

Sangteknikken 'Complete Vocal Technique'  benyttes med succes af scenekunstnere på verdensplan. Teknikken er funderet i videnskabelige undersøgelser. Workshoppen fra d.7.-10. marts giver sangere, dansere og skuespillere mulighed for en indgående introduktion til Complete Vocal Techniques forskellige tekniske værktøjer, som umiddelbart herefter kan anvendes.

For mere information og tilmelding klik her.