Underviser

Markus hrn

Markus Öhrn er installationsvideokunstner.
Han er født i 1972, bor og arbejder i Niskanpää, Sverige og Berlin. Uddannet ved Konstfack, Institutionen för Konst i 2008.

Magic Bullet

http://markusohrn.org/magic-bullet/

Den 49 timmar och 13 minuter långa filmen, Magic Bullet består av samtliga klipp i Statens biografbyrås arkiv sorterade i kronologisk ordning.

Magic Bullet är en 49 timmar och 13 minuter lång film som består av samtliga censurklipp bevarade i Statens Biografbyrås arkiv. Den i filmsammanhang mycket uppmärksammade konstnären Markus Öhrn har digitaliserat och sorterat dem i kronologisk ordning till en spännande resa genom historiens undangömda filmklipp.

Filmens titel är hämtad ur den teori som förhärskade inom den tidiga mediaforskningen i början av det förra seklet, som kom att kallas Magic Bullet-teorin. Man såg filmens kraft som en magisk kula som kunde penetrera betraktarens hjärna och väcka instinkter som kunde ta otillbörlig kontroll över individen och hans/hennes handlingar.

Rädslan för filmens magiska kraft finns arkiverad i Statens Biografbyrås arkiv i Stockholm. Sedan 1911 och fram till nedläggningen av den statliga filmcensuren i Sverige, den 1 januari 2011, har runt 147000 filmer förhandsgranskats. Vad som ansetts förråande och skadligt har, liksom samhället i stort, förändrats genom åren. Censurklippen speglar därför, på ett unikt sätt, 100 år av förändring av det svenska samhällets normer.

På 20-talet kunde det räcka med en otrohetsscen för att en film skulle totalförbjudas eller klippas; på 50-talet var det fylleri och skörlevnad som inte fick visas, på 60-talet homosexualitet, på 80- och 90-talen grovt våld och våldtäkt.

1 januari 2011 lades Statens Biografbyrå ner, 100 år efter dess inrättande och vi har inte längre någon statlig filmcensur i Sverige. Viktiga frågor som Magic Bullet vill lyfta fram är: Har censuren förflyttats till någon annan domän nu när Statens Biografbyrå inte längre utövar censur? I så fall, av vem och var utövas den istället?

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK