Underviser

Njl Sparbo

Njål Sparbo har etter debuten i 1991 markert seg som en av Norges mest aktive og allsidige sangere, med et repertoar som spenner over romanser, opera, kirkemusikk, tidlig musikk og samtidsmusikk. Han er blitt tildelt en rekke priser og stipendier, bl.a. statens tre-årige arbeidsstipend, Kirsten Flagstads pris og Griegprisen. For tiden er han stipendiat ved programmet for kunstnerisk utforskning ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Sparbo har hatt solistengasjementer med alle større kor og orkestre i Norge og har hatt konserter over hele Europa, i Russland, Japan og USA. Sparbos interesse for samtidsmusikk og har ført til at han har medvirket ved tallrike urfremføringer (hvorav 14 helaftens kirkemusikalske verk og 10 operaforestillinger). www.sparbo.no

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK