Underviser

Ylva GislÚn

Ylva Gislén har arbetat många år som teaterkritiker/kulturskribent och som kultur-och mediaproducent, och har också haft och har en rad olika förtroendeuppdrag på till exempel det svenska statliga kulturrådet, den svenska författarfonden och gästspelsscenen MDT i Stockholm. Hon disputerade 2003 i interaktionsdesign och på en avhandling om kollaborativt berättande i digitala medier, och har sedan dess fokuserat på kunskapsteoretiska frågor i relation till praktikbaserad forskning på konst- och designområdet i de arbeten hon sedan dess haft på Konst, kultur och kommunikation på Malmö högskola, Nordscen och Stockholms dramatiska högskola. För närvarande är hon föreståndare för Konstnärliga forskarskolan, en svensk nationell forskarskola på hela det konstnärliga området, och innehar en gästprofessur i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK