Underviser

Laboratoriet

Laboratoriet ved Bora Bora (tidl. Entré Scenen) i Århus har eksisteret siden 2005 som et forum for praktisk, kunstnerisk forskning og eksperimenter. Et forum for professionelle scenekunstnere, hvor man kan afprøve og udvikle metoder, ideer og samarbejder.
Et frirum, hvor man uden pres fra publikum, penge, anmeldere, chefer og deadlines kan fordybe og forny sig. Eksperimenter er ikke workshops eller frie residencies, men et stykke praktisk kunstnerisk forskningsarbejde, som er lønnet.
Resultater og refleksioner fra eksperimenterne samles og videreformidles til andre scenekunstnere, forskere og studerende, bl.a. via hjemmesiden.
Laboratoriet drives af: Barbara Simonsen, Isabelle Reynaud og Deborah Vlaeymans.
http://www.laboratoriet.org

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK