<< TILBAGE

Tidligere kursus 2006

INSTRUKTØREN OG TEKNIKKEN

Modul 1: Lydens dramaturgi

- i samarbejde med FDS

I samarbejde med Foreningen af Danske Sceneinstruktører præsenterer Efteruddannelsen en kursusrække i tre moduler, der giver instruktøren de nødvendige kompetencer i brugen og videreudviklingen af tekniske hjælpemidler inden for lyd, lys og film/projektering. Sigtet er at sætte spot på kompetencer, der kan frigøre kreative kræfter i kommunikationen mellem de respektive områder.

Dette første modul fokuserer på lydens mange muligheder og derigennem de mange muligheder, instruktøren har for at skabe og manipulere. Der undervises i følgende temaer:

"AKUSTIK" der giver instruktøren forståelse for rummets betydning for udbredelsen af lyd med særlig vægt på den akustiske akustiks betydning af valg af scenerum/spillested, scenografi og publikums placering.

"ELEKTROAKUSTIK" hvor der gennemgås en grundlæggende forståelse af brugen af elektrisk forstærkning af stemmen, brugen af lydeffekter samt musik.

"LYDENS DRAMATUGI" hvor stumper af filmens verden bruges til at gennemgå musikken samt lydeffekters dramaturgiske betydning for det dramatiske udtryk.

UNDERVISERE: JAN VOETMANN, EDDY BØGH BRIXEN OG HANS ERIK PHILLIP

Jan Voetmann er leder på Delta Akustik under DTU. Han har i mange år været Danmarks førende akustiker og har stor erfaring i indretning af kulturhuse, teatre og koncertsale.

Eddy Bøgh Brixen har også sin baggrund hos Delta Akustik og arbejder nu som bl.a. konsulent inden for og elektroakustik og på det ny skuespilhus på Kvæsthusbroen.

Hans Erik Phillip er komponist og har lavet musik til en række film. Endvidere har han igennem mange år undervist i lydens og musikkens dramaturgi på filmskolen.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK