<< TILBAGE

Tidligere kursus 2008

Ledelse

- i samarbejde med Københavns Teater tilbydes et kursusforløb der henvender sig til mellemledere ved de fem københavnske teatre.

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger, men det forventes at deltagerne enten har - eller vil få ledelsesmæssigt ansvar. Deltagerholdet vil blive sammensat således at såvel kunstneriske som håndværksmæssige fag er repræsenteret. Kurserne tager udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed - erfaringer og konkrete oplevelser med ledelse.

Forløbet strækker sig over to år og består af kurser, der er tilrettelagt som hhv. dagskurser og internatkurser over to hele arbejdsdage. Herudover tilbyder vi en lille serie af fyraftensmøder med inspirationsforedrag og erfaringsopsamling deltagerne imellem.

Forløbet afsluttes ultimo 2009. Deltagere forventes at følge det samlede forløb.

Kurserne er tilrettelagt med henblik på at styrke den enkelte deltagers ledelsesmæssige kvalifikationer. På kurserne veksles mellem input, øvelser og debat. Deltagerne gives en række redskaber til ledelse, samt et kompendium med forløbets tekstbårne materiale.

Program


Underviser:

Lars Gandsø, kursusleder og underviser, har arbejdet med og undervist i ledelse og kommunikation i egen virksomhed siden 1994. Han vil forestå kurserne og i arbejdet inddrage eksterne undervisere/konsulenter.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

Actor's Master Class med Kirk Baltz

Vi starter det nye år med en master class med Kirk Baltz.

Den amerikanske skuespiller og underviser guider deltagerne mod stærke, definitive valg og levende præstationer.

29. januar - 3. februar 2017 i Odsherred.
Læs mere

Complete Vocal Technique Workshop d. 7.-10. marts

Sangteknikken 'Complete Vocal Technique'  benyttes med succes af scenekunstnere på verdensplan. Teknikken er funderet i videnskabelige undersøgelser. Workshoppen fra d.7.-10. marts giver sangere, dansere og skuespillere mulighed for en indgående introduktion til Complete Vocal Techniques forskellige tekniske værktøjer, som umiddelbart herefter kan anvendes.

For mere information og tilmelding klik her.