<< TILBAGE

Tidligere kursus 2006

HVORFOR SPILLE EN KLASSIKER?

Klassikernes stadige genkomst

- i samarbejde med Teatervidenskab, Københavns Universitet og Foreningen af Danska Dramaturger

Foto: Signe Vilstrup/Betty Nansen, Paprika Steen og Sonja Richter

Dette symposium byder på foredrag, forestillinger, workshops og kanondebat om, hvad der ligger i klassikerbegrebet, og hvordan man kan genopfinde det spørgsmål, de klassiske tekster oprindeligt var et svar på.

Program symposium

Program workshop og symposium

Moderne iscenesættelser af klassiske skuespil rejser altid spørgsmål: "Hvad mener Ibsen med det?", "Hvordan kan Brechts problematik oversættes til en nutidig dansk kontekst?" og "Hvad ligger der til grund for karakterens ord og handlinger?". Både for teaterfolket, der skal fortolke teksterne og sætte dem i scene, og for publikum er svar på sådanne spørgsmål bydende nødvendige. Derfor sætter symposiet fokus på de typiske problemstillinger, man forholder sig til, hver eneste gang en klassiker er på repertoiret. Deltagerne vil indkredse og definere de mange faktorer, der er på spil i enhver klassikerfortolkning og -bearbejdelse. Og der vil være oplæg af bl.a. dramatikeren Christian Lollike, oversætteren Niels Brunse, Lektor Michael Eigtved og professor og psykoanalytiker Alice Theilgaard.

FORESTILLINGER – NEDSLAG I NUET

To specifikke opsætninger –henholdsvis Brechts Den Kaukasiske Kridtcirkel og jubilaren Ibsens Hedda Gabler – indgår i symposiet og vil danne rammen for perspektivering og diskussion af de overordnede problemstillinger.

WORKSHOP: HVORDAN FORTOLKER MAN EN KLASSIKER?

Som en unik lejlighed for at få en indføring i den specifikke historiske kontekst for dramaernes tilblivelse og deres opsætningspraksis kan professionelle scenekunstnere arbejde i dybden med enten Brecht eller Ibsens tekst på to forskellige workshops. Ud fra en fælles dramaturgisk læsning vil der blive arbejdet med konceptudvikling og bearbejdelse i mindre grupper. Workshopperne henvender sig til instruktører, scenografer, dramatikere og dramaturger, der vil udfordres på metode og arbejdsredskaber med henblik på at ’lukke den klassiske tekst op’ i forhold til et nutidigt publikum.

DEBAT: HVORFOR LAVE EN KANON?

Hvordan skaber man en kanon til scenekunsten som i sin natur er en flygtig kunstart?

Kulturministeriet nedsatte i 2005 syv kanonudvalg hvis opgave det har været at skabe en national kulturkanon. I 2006 offentliggøres den samlede kanon. Hvert udvalg har udvalgt 12 danske værker som indgår i den samlede kanon og derved får klassikerstatus.

Dramatikeren Jokum Rohde og skuespillerinden Sonja Richter, der er medlemmer af Kanonudvalget for scenekunst, fortæller om deres arbejde og det endelige resultat.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK