<< TILBAGE

Tidligere kursus 2008

Devising

- i samarbejde med Danske Dramatikeres Forbund                                      

Kurset er rettet mod dramatikere og dramaturger og fokuserer på kompositions- og iscenesætttelsesprincipper af genereret materiale. For at forstå hvilke kunstneriske og metodiske sammenhænge der skabes mellem, hvordan man genererer materiale, og hvilke dramaturgiske eller kompositoriske muligheder materialet kan tilbyde, er kursusdagene fordelt sådan, at der er tid til skriftlig individuel afprøvning af kompositionsprincipper mellem første og anden del.

Første del indeholder derfor metoder og principper for materialeproduktion. Alle deltagere er med til at generere materiale. For at kickstarte processen, vil der på forhånd blive valgt et tema eller et klassisk drama som reference. Deltagerne vil sammen med optagelsestilsagn få en kunstnerisk opgave som skal forberedes til første undervisningsdag. I løbet af de to første kursusdage vil der vekselvis være individuelle opgaver, gruppeøvelser og metodisk refleksion. Første del afsluttes med en opsamling og dokumentation af det genererede materiale samt en forelæsning om kompositionsprincipper. Deltagerne får til opgave at skabe et koncept og en synopsis for en forestilling, hvori elementer fra det genererede materiale indgår. Resultatet af dette arbejde sendes til kursuslederne senest et døgn inden andel del starter.

Kursets anden del starter med en analyse af de indsendte forslag og der vælges et eksempel, som forfølges i en praktisk prøveproces, hvor man fokuserer på at tænke og handle konceptuelt og kompositorisk konsekvent. En væsentlig del af metoden går ud på at gøre de kunstneriske valg transparente for deltagerne, så de involverede ikke mister deres ”aktier” i produktionsprocessen.

Undervisere: Torunn Kjølner og Miriam Frandsen

Torunn Kjølner, Associate Professor at the Institute for Aesthetic Studies, Dept. of Dramaturgy, the University of Århus, Denmark

Trained as a stage actor and speech trainer at the Royal Scottish Academy, master’s degree in Theatre Science from the University of Bergen. Head of drama/theatre studies at Bergen Teacher Training College for 9 years, associate professor at the Institute for Aesthetic Disciplines, dramaturgy department, from 1987, pro. tem. head of the acting programme at the Norwegian Theatre Academy. Has performed a number of training and teaching duties and written a number of articles combining theatre theory with theatre art in practice.

Miriam Frandsen, Dramaturg og kursuskoordinator
Cand. Mag i Teatervidenskab(2003). Ekstern lektor på Teatervidenskab 2003/2004 som underviser i dramaturgi, iscenesættelse og klassikerbearbejdelser. Dramaturg for Christian Lollike på Operation: Luise og Ferdinand og Dom over skrig og for Karen Jacobsen på Skyelskeren. Senest dramaturg på forestillingen Same, same but Different (Plex sept 2007). Dramaturgisk vejleder på Væksthuset 05-06. Underviser i Viewpoints på Københavns Universitet og Masteruddannelsen. Ansat som Kursuskoordinator på STS – efteruddannelsen siden 2004.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK