<< TILBAGE

Tidligere kursus 2007

Instruktøren og teknikken

Projektionens dramaturgi

I samarbejde med Foreningen af Danske Sceneinstruktører præsenterer Efteruddannelsen en kursusrække i tre moduler, der giver instruktøren de nødvendige kompetencer i brugen og videreudviklingen af tekniske hjælpemidler inden for lyd, lys og film/projektering. Sigtet er at sætte spot på kompetencer der kan frigøre kreative kræfter i kommunikationen mellem de respektive områder. Det første modul satte fokus på lydens dramaturgi og lydens mange muligheder. Dette års kursus har projektionens dramaturgi som overskrift.

Projektioner og kameraer spiller en stadig større rolle i scenekunsten. Dette kursus er en praktisk og teknisk introduktion, hvor det samtidig tilsigtes at mobilisere en personlig undersøgelse og legelyst i forhold til disse teknologier som teatralsk sprog. Kurset er hovedsagligt opbygget som et rent teknologisk lab, hvor du lærer at indstille kamera, projektor og skærme og får en grundlæggende indføring i projektion, lysstyrke, farver, skarphed og perspektiv.

Vi starter på level 0 i forhold til teknisk viden om teknologien. Det er altså ingen forudsætning at være bekendt med kamera- og projektionsteknologi, men heller ingen hindring. Man kan sige at disse teknologier er så inkorporerede i nutidsmenneskets præmisser, at de er nødvendige at forstå umiddelbart for at agere adækvat i virkeligheden. Vi befinder os altså ikke normalt i et distanceret eller undersøgende forhold til dem. Ved at indtræde i en sådan afstand til vores egenoplevelse af video medierede situationer, tilsigter vi at mobilisere undren, legelyst og scenisk viden.

UNDERVISER: SIMON MOE

Simon Moe er uddannet datalog, og har siden 1994 arbejdet med kreative, illusoriske og formidlende aspekter ved telematiske teknologier. Hans arbejde spænder mellem installation, processtyring og research i de stadigt mere omfattende samarbejder. I et felt mellem læring og scenekunst sættes en formundersøgelse i værk - en kunstnerisk research med vidtrækkende potentialer for den akademiske forsknings mulighedsrum. I 2006 har SM undervist på Statens Teaterskole i et tre uger langt forløb for scenografisk oplevelse af telematiske rum.


<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK