<< TILBAGE

Tidligere kursus 2016

Projektledelse

Modulet i projektledelse er et valgmodul under studieordningen for diplom i ledelse. Undervisningen vil foregå på internat hhv. 31. oktober-1. november og 14.-15. november i Odsherred.

På modulet introduceres til forskellige forståelser af kommunikation og projektledelse som strategisk, organisatorisk og administrativ kundskab,

Der lægges vægt på kommunikation i krydsfeltet mellem strategi, drift og udviklingsindsats, og modulet opbygges så den enkelte deltager får lejlighed til at fokusere på egen praksis og kontekst, ligesom der arbejdes med projektledelse i et helhedsorienteret og organisatorisk bæredygtigt perspektiv.

Den enkelte arbejder forud for det første internat med at beskrive egne erfaringer med deltagelse i projekter, i en forberedende skriftlig opgave, og den studerende igangsætter og reflekterer udviklingsindsatser mellem de to internater.

Undervisningen tilrettelægges som en blanding af gennemgange af teori, fremlæggelser og refleksion over praksis og teori i studiegrupper, med afsæt i organisationens og den studerendes udviklingsindsatser. Modulets indhold organiseres under temaerne:

·Undersøgelsespraksis og kompetenceudvikling

·Kommunikation

·Organisation og processer

·Styring, ressourcer og økonomi

1. internat fokuserer på undersøgelsespraksis og kompetenceudvikling samt kommunikation.

2. internat fokuserer på organisation og processer, samt på styring, ressourcer, økonomi.

Ansøgningsprocedure:

Modulet udbydes under åben uddannelse, og der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2016.

Ansøgningsskema HER

Eksamen er skriftlig. Den skriftlige afleveringsopgave udfærdiges som refleksion, og kan tage udgangspunkt i at den studerende beskriver og reflekterer over udvalgte elementer i arbejdet med projekter. Opgaven skal reflektere teori om projektledelse og må fylde max 5 sider.

Aflevering af opgave:               5. december 2016, inden kl. 12.00 via WISEFlow

Vejleder og eksaminator:       Anders Holst

Intern censor:                       Meddeles senere

Den Danske Scenekunstskole udbyder også en Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge, læs mere her

Se mere om Diplomuddannelsen i ledelse her

Alle moduler kan tages enkeltvis eller som en del af en hel diplomuddannelse.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK