<< TILBAGE

Tidligere kursus 2016

Børne- og Ungdomskultur (med særligt fokus på børnebiblioteker)

Børnebiblioteket og de nye generationer
I samarbejde med Gentofte Centralbibliotek, har vi udviklet indholdet til et nyt modul i Børne- og Ungdomskultur, som fokuserer særligt på børnebibliotekerne. Mange børnebibliotekerne befinder sig i vandskellet mellem det traditionelle og det nye børnebibliotek. Det kalder på viden og forståelse af relationen til brugere og samarbejdspartnere i en virkelighed, hvor der stadig kan spørges til klassiske 1-1 ydelser, men hvor det også forventes, at medarbejderne kan indgå i samarbejder med andre aktører, beherske nye formidlingsformer og tage initiativer, der understøtter bibliotekets strategi.

Biblioteker, børn, unge og kulturformidling
På modulet introduceres du til nyere udvikling og forskning på det børne- og ungdomskulturelle område – herunder udviklingen i barndomsforståelser og i børns og unges kulturer – i historisk perspektiv. Med udviklingen på biblioteksområdet som bagtæppe, arbejdes med rollen som kulturformidler – om at være eksponeret og udviklingen i faglig identitet, og du arbejder med at udvikle din daglige praksis og organisationens virke.

Du introduceres til samskabelse – både konkret i forhold til arbejdet med kunst, kultur, børn og unge, og i projektledelsesperspektiv, og sidst men ikke mindst arbejder du med den konkrete hverdag og projektudvikling som omdrejningspunkt.

Modulet giver dig forståelser og praksiserfaringer, som du kan tage med dig i udviklingen af dit virke som kulturformidler i bibliotekerne med særligt fokus på formidlingen for børn og unge.

Er du interesseret 
Modulet kan tages som en særskilt og enkeltstående opkvalificering eller som en del af en hel diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Modulet kan tages af enkeltpersoner eller grupper, der vil udvikle en ny tilrettelæggelsespraksis i bibliotekssektoren.

Undervisningen afholdes ved internatophold på Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse i Odsherred. Overnatning og forplejning er en del af forløbet og inkluderet i prisen.

Prisen er 10.500 pr. modul inkl. ophold og forplejning med eget værelse på Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse i Odsherred, samt kompendium med mindre dele af pensum.

Undervisere
Anders Holst (Gennemgående)
Mogens Christensen (Skabende processer)
Steen Haakon Hansen (Improvisation og performative tilgange)
Tine Schreiber (Professionen i et felt af viden, kommunikation og teknologi)

Datoer:

Introduktion: tirsdag den 7. februar på Gentofte Centralbibliotek

1. internat: onsdag den 1. marts – torsdag den 2. marts i Odsherred

2. internat: onsdag den 22. marts – torsdag den 23. marts i Odsherred

3. internat: onsdag den 19. april – fredag den 21. april i Odsherred

Vejledning – individuelt eller i grupper: 24. april – 10. maj

Elektronisk aflevering af skriftlig opgave: 10. maj

Mundtlig eksamen: onsdag den 17., torsdag den 18. og fredag den 19. maj.

Opsamling: onsdag den 7. juni på Gentofte Centralbibliotek 

Ansøgningsskema HER 

Du kan sende ansøgning og dokumentation pr. mail til:
anho@scenekunstskolen.dk  

Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Den Danske Scenekunstskole og University College Sjælland har siden 2009 udbudt diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge, hvis læringsforståelse er baseret på en særlig kombination af praksisbaseret kunstnerisk udviklingsvirksomhed, filosofi, læringsteori og praktikerforskning. Uddannelsen er målrettet alle der ønsker at udvikle fokus på at engagere børn, unge og voksne i skabende processer – og som fokuserer på læring, kunst, oplevelse eller underholdning. Uddannelsen skelner ikke specifikt mellem disse forskellige genrer - men beskæftiger sig i praksis og teori med forståelser og metoder til formidling der engagerer børn og unge i et skabende virke.  

Det giver den enkelte studerende en særlig mulighed for at fokusere på både udvikling af egen formidling –- den personlige såvel som den faglige og organisatoriske, og til at styrke faglige, teoretiske og strategiske kompetencer. Det giver plads til at den studerende kan arbejde på de strategiske betingelser der er i den enkeltes organisation, og at videndeling i organisation er en del af tilrettelæggelsen på uddannelsen. Der er på den måde både fokus på den enkelte deltagers kompetenceudvikling, og på de strategiske udviklingsbestræbelser i organisationen. 

Det åbner for at de studerende hele tiden arbejder med de reelle omstændigheder og har lejlighed til at fokusere på reel udvikling og forandring i praksis -  på egne vegne, i organisationen og med fokus på ansvaret for helheden.

Se mere om Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge her

Den Danske Scenekunstskole udbyder også en Diplomuddannelse i ledelse, læs mere her

Alle moduler kan tages enkeltvis eller som en del af en hel diplomuddannelse.

Yderligere information:

Den Danske Scenekunstskole

Efter- og Videreuddannelsen
Telefon: 59 93 10 09

anho@scenekunstskolen.dk

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK