<< TILBAGE

Tidligere kursus 2016

Filmskuespil 1

EVU tilbyder en kursusrække i filmteknik for skuespillere med Emma Balcázar

Det første kursus fokuserer på den grundlæggende teknik. Kursus nr. 2 arbejder med karakterarbejdet og kursus nr. 3 videreudvikler på karakterarbejdet og fortolkningen af tekster.

 Grundlæggende teknik: Screen presence,  dramatisk indtryk  og emotionel formidling

  • et kursus der giver deltagerne en teoretisk forståelse og en praktisk tilgang til filmskuespil, både dramatisk såvel som kunstnerisk

Gennem teori, sanse-emotionelle øvelser, dramatisk arbejde og performance-analyse får deltagerne en forståelse for både filmmediet og deres rolle som emotionel formidler i den filmiske fortælling.

Gennem praktiske øvelser lærer deltagerne  at optimere deres væren foran  kamera og at stå til rådighed for ”ægte” emotioner og følelser gennem psykodramatiske processer.

På samme måde lærer deltagerne relationen mellem det filmiske rum og modtagerbaseret formidling i forbindelse med tekstarbejde for skærmen.

Deltagerne får værktøj til at styre en fortælling på en naturalistisk-dokumentarisk måde, baseret på evne til at udtrykke emotionelle-dramatisk indhold samt evne til overføre den tekstuelle fortolkning til emotionelle-dramatiske handlinger

Deltagerne lærer at generere emotionelle indhold og betjene det i takt med den dramatiske tekst, så deres performance forbliver i nuet med henblik på det senere klippearbejde og den filmiske-montage logik.

Udover øvelser og tekster arbejder vi med performance-analyse både fra eget arbejde og eksisterende film, så deltagerne kan få et fælles sprog for de forskellige processer, der er tilstede i en vellykket performance, hvor præcision i det kommunikative og det dramatiske bliver målestokken.

Filmskuespil II: Karakterarbejde og den filmiske fortælling
- et kursus, der giver deltagerne en teoretisk forståelse og en praktisk tilgang til karakterarbejde i det filmiske rum.

Filmskuespil III:   Karaktererudvikling og tekstarbejde
- kursets fokus ligger i karakterarbejde, hvor deltagerne lærer at fortolke og betjene dramatiske tekster med karakter som både udgangs- og holdepunkt.

 

Emma Balcázar er uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole og har en diplom i dramapædagogik fra Københavns universitet. Emma har arbejdet med kamera træning for skuespillere de sidste ti år og har udviklet en metode, der øger skuespillerens performance niveau foran et kamera. Emma er fast tilknyttet underviser på Den Danske Scenekunstskole siden 2012.

 

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK