<< TILBAGE

Tidligere kursus 2016

UDVIKLINGSPLATFORMEN FOR SCENEKUNST, PRODUCER'S PLATFORM

Hvad er egentlig producentens rolle? Og hvad kan producenten bidrage med til kunstneren og den kunstneriske virksomhed? Flere producenter både i Danmark og internationalt befinder sig nu i et mere symbiotisk forhold til kunstnere, hvor de indtager en aktiv og kreativ rolle for at skabe et solidt fundament og større bæredygtighed.

Til denne workshop, der bliver Udviklingsplatformens første officielle arrangement, har vi hentet Kate McGrath ind fra Fuel i London,www.fueltheatre.com. Kate har lang erfaring som creative producer og arbejder tæt sammen med kunstnere for at forløse deres potentiale. Med hendes hjælp ønsker vi at skabe inspiration og refleksion om det mulighedsrum producenten har, både i forhold til kunstnere og publikum, samt udforske forskellige modeller for at producere ny scenekunst.
Workshopen vil starte med en kort præsentation af Udviklingsplatformens arbejde og foreløbige planer.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK