<< TILBAGE

Tidligere kursus 2015

Formidlingskompetence i sang v/ Marianne Sørensen

Efteruddannelsen tilbyder to kurser, der fokuserer på vidensdeling af og udvikling af kompetencer i fagene sang og tale - specifikt rettet mod arbejdet med det dramatiske udtryk.

Undervisere: Marianne Sørensen (sang) og Henning Silberg (tale)
For tilmelding til Henning Silbergs kursus, klik her.

Kurserne henvender sig til undervisere, der ønsker at specialisere sig indenfor felterne sang og tale. Det forudsættes, at deltageren har en faglig og pædagogisk viden inden for stemmeteknik og tekstarbejde. Der sættes fokus på dramatik/dramatisk udtryk inden for de to felter. Begge kurser tager udgangspunkt i faglig konsensus, studieordninger og pædagogisk tradition på Den Danske Scenekunstskole København.

Efter kursernes afslutning vil deltagerne være i stand til at undervise i faget sang eller tale med fokus på det musikdramatiske og det tekstlige dramatiske arbejde.

Deltagerne arbejder under supervision af enten Marianne Sørensen eller Henning Silberg. Der inviteres 6 skuespillerstuderende, der skal fungere som ”kaniner”. I atten af timerne på Marianne Sørensens kursus vil der være en akkompagnatør.

Deltagerne forventes at udarbejde skriftlige refleksioner/logbøger over forløbet.
 

Underviser:

Marianne Sørensen har en uddannelsesmæssig baggrund med diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium samt solistklasse og musikpædagogisk eksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Læs mere om Marianne her.

Faglige fokuspunkter:

”Mit fokus og undervisningensakse retter sig naturligt mod at forløse den enkelte studerendes kunstneriske, vokale og musikdramatiske potentiale. Et arbejde der i nært samarbejde med den studerende træner og udvikler hans/hendes viden om og genkendelse og udvikling af eget materiale – en viden der koordineres som afsæt for maksimalt tekstligt/musikdramatisk og musikalsk output. Med udgangspunkt i et mangefacetteret bredt repertoire har enhver sang i sin oprindelighed en historie og en musikalitet, som vi i vores arbejde ser muligheder i at tage til os – lade gå igennem os for således at udtrykke sig i en ny og for den studerende og sammenhængen vedkommende fortælling. Så konkret viden om krop, stemme, tekst og musik bliver en formidler og udtryksbærer i arbejdet med at fortælle historier”.

Efter at du har tilmeldt dig beder vi dig venligst om at sende en mail til ka@scenekunstskolen.dk, hvor du skriver lidt om din motivering.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK