<< TILBAGE

Tidligere kursus 2007

KROP & MATERIALE

- i samarbejde med SDS

En undersøgelse af transformation, betydning og samspillet mellem kroppen og det sceniske materiale. Kurset er for scenekunstnere, der ønsker eller allerede arbejder med et kropsligt/materielt udtryk.

Dette kursusforløb beskæftiger sig med nogle af betingelserne for, at scenens genstande og materialer, kan opnå deres optimale udtryk og dermed blive præsente og levendegjorte på lige fod med den lige så præsente og skabende menneske-krop. Igennem en række øvelser og improvisationer eksperimenterer deltagerne med materialets og kroppens muligheder – både hver for sig og i samspillet med og mod hinanden.

Et væsentligt element i den moderne scenekunst er den formgivende og medspillende scenografi, som forudsætter samspillet med den formgivende menneskekrop. Og det kræver, at scenografens rolle udvides: Fra at skulle skabe et visuelt scenarie til også at skulle udvikle dynamisk og medspillende scenisk materiale. Samtidig bliver det spillerens og danserens opgave ikke blot selv at være præsent, men også bevidst at skabe præsens for noget andet uden for sig selv.

UNDERVISERE: KATRINE NILSEN, THOMAS EISENHARDT OG JETTE LUND

Katrine Nilsen, der har skabt RespOnce-systemet, er uddannet fra Danmarks designskole og har i en årrække beskæftiget sig med udviklingen af responsive scenerum og digitale medier til scenekunst.

Koreograf, danser og underviser Thomas Eisenhardt har siden midten af 90’erne arbejdet med ideen om det totale scenebillede i sine forestillinger, eksempelvis "Shabistaris Have" (1999) i en scenografi af billedkunstneren Ivar Tønsberg bestående af 80 tons sand og "Danmark" (2002) i en scenografi af billedhuggeren Bjørn Nørgård med et overload af dansk natur og kulturgenstande.

Cand.phil Jette Lund har som dramaturg arbejdet med det kropsligt/materielle udtryk i flere sammenhænge i både Danmark og Tyskland. Hun har bl.a. også undervist i laboratorieprojektet "Objektisme" på Statens Teaterskole.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK