<< TILBAGE

Tidligere kursus 2010

Ledelse for mellemledere

- i samarbejde med Københavns Teater tilbydes et kursusforløb der primært henvender sig til mellemledere ved de fem københavnske teatre.
 

Det forventes at deltagerne enten har - eller vil få ledelsesmæssigt ansvar. Deltagerholdet vil blive sammensat således at såvel kunstneriske som håndværksmæssige fag er repræsenteret. Kurserne tager udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed - erfaringer og konkrete oplevelser med ledelse.

Forløbet strækker sig over halv andet år og består af kurser, der er tilrettelagt som hhv. dagskurser og internatkurser over to hele arbejdsdage.

Forløbet afsluttes juni 2011. Deltagere forventes at følge det samlede forløb.

Kurserne er tilrettelagt med henblik på at styrke den enkelte deltagers ledelsesmæssige kvalifikationer. På kurserne veksles mellem input, øvelser og debat. Deltagerne gives en række redskaber til ledelse, samt et kompendium med forløbets tekstbårne materiale.

Program

Datoer i 2011

28. januar på Statens Teaterskole

25.-26. maj på Statens Teaterskole

30. maj på Statens Teaterskole med Diplomoverrækkelse

Underviser:

Lars Gandsø, kursusleder og underviser, har arbejdet med og undervist i ledelse og kommunikation i egen virksomhed siden 1994. Han vil forestå kurserne og i arbejdet inddrage eksterne undervisere/konsulenter.
 

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK