<< TILBAGE

Tidligere kursus 2010

Teaterpædagogik

Formålet med kurset er at træne og udvikle deltagernes kompetence til at arbejde pædagogisk med teaterkunsten i undervisningsinstitutioner og i amatørteatersammenhænge. Kurset vil kvalificere deltagerne til at rammesætte teaterpædagogiske forløb og til at reflektere kunstnerisk bevidstgørende med forløbsdeltagere.


Målet med kurset er, at deltagerne får både inspiration, konkrete værktøjer og teknikker til at designe og afvikle teaterpædagogiske forløb til specifikke målgrupper, med udgangspunkt i de teaterkundskaber deltagerne i forvejen har.
Indhold & arbejdsformer: Kurset har både en teoretisk og en praktisk dimension. Den teoretiske side af undervisningen rummer en indføring i udvalgte drama- og teaterpædagogisk teorier og teknikker, som kan anvendes til at rammesætte konkrete forløb. Den praktiske side af undervisningen består i at afprøve og udforske teknikkerne og reflektere over deres potentialer i forhold til teaterpædagogiske målsætninger.

Kurset rummer to dele:
1. del rummer en teoretisk introduktion samt basale værktøjer og teknikker og vil således være både teoretisk og praktisk orienteret.
2. del består udelukkende af praktiske forløb og fælles refleksion over praksis. Kursusdeltagerne vil i denne del komme på gulvet i rollen som underviser og afprøve må korte forløb de selv har designet på baggrund af egen teaterkunstneriske praksis samt de værktøjer og teknikker, der er blevet introduceret på kursets 1. Del.

UNDERVISER: Mette Obling Høeg

Mette Obling Høeg er cand. mag. i Teatervidenskab og ansat som studieadjunkt på Afdelingen for Teater og Performance Studier på Københavns Universitet, hvor hun til dagligt underviser i Teaterprocesser, Teatersociologi samt Drama- og teaterpædagogik. Hun underviser desuden på Masteruddannelsen i Drama- og Teaterpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet og fungerer også som freelance dramapædagog, dramaturg og konsulent.

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK