<< TILBAGE

Tidligere kursus 2009

Interaktiv træning - modul I

I samarbejde Act Inc., der er et datterfirma til Dacapo Teatret.

Statens Teaterskole - Efteruddannelsen tilbyder i samarbejde med Act Inc. en kursusrække i kommunikationstræning og personaleudvikling.
En skuespilleres kompetencer kan i dette arbejde bruges på nye og samfundsnyttige områder - at bruge skuespillere til denne form for træning er meget udbredt i bl.a. Holland, og udgør der en vigtig delbeskæftigelse for mange skuespillere. Dette arbejdsfelt for skuespillere vil vi gerne være med til at udvikle her i Danmark. Underviserne vil være fra Dacapo Teatret.

Kursus i en–til–en træning, modul I
Kurset henvender sig til skuespillere, der har lyst til at arbejde med medarbejderudvikling og kommunikationstræning i virksomheder og organisationer. Skuespillere har en unik kompetence i at kunne skabe troværdige og genkendelige karakterer, i at være til stede i nuet og i at kunne reflektere over det hændte. Kort sagt en forståelse for relationer og relationers betydning. Dette er kompetencer, der i høj grad er brug for i udviklingen af bedre arbejdspladser i Danmark.

Kurset vil give skuespillere mulighed for at tage arbejde på dette område. Der vil bl.a. blive undervist i improvisationsarbejde ud fra en case, i at give feedback ud fra karakteren og i organisationsforståelse.

Underviserne på kurset vil være skuespillere med en mangeårig erfaring indenfor arbejdet med kunst og erhverv. Kurset der løber over tre dage vil indeholde følgende:

Dag 1. Her vil vi arbejde med improvisation ud fra konkrete cases. Det, hurtigt at skabe en karakter og kunne justere den, og i at kunne give feedback ud fra rollen også på metaniveau.

Dag 2. Her vil vi arbejde med modstand i rollen - altså evnen til at udfordre deltageren i træningen på en konstruktiv måde, som åbner mulighed for læring. Vi vil også arbejde med samspillet med træneren/facilitatoren, og arbejde videre med feedback.

Dag 3. Her vil vi få kendskab til forskellige adfærds – og personlighedsmodeller og bruge dem ind i arbejdet med træningen. Vi vil arbejder med at bruge modellerne i karakterarbejdet og i improvisation. Dette vil være modeller som - høj og lav status, konflikttrappen, Belbin og MBTI. Der vil ligeledes blive givet en introduktion i brug af metoden til assesment/evaluering.

Under hele kurset vil der løbende blive arbejdet med forståelsen af organisationer, deres opbygning og forskellige roller

Kurset udbydes i samarbejde med Act Inc. der er et datterfirma til Dacapo Teatret. Se videre på www.actinc.dk og www.dacapoteatret.dk

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK