<< TILBAGE

Tidligere kursus 2009

Interaktiv træning - modul I

Statens Teaterskole - Efteruddannelsen tilbyder i samarbejde med Act Inc. en kursusrække i kommunikationstræning og personaleudvikling.

En skuespillers kompetencer kan i dette arbejde bruges på nye og samfundsnyttige områder - at bruge skuespillere til denne form for træning er meget udbredt i bl.a. Holland, og udgør dér en vigtig bibeskæftigelse for mange skuespillere. Dette arbejdsfelt for skuespillere vil vi gerne være med til at udvikle i Danmark. Underviserne vil være fra Dacapo Teatret.

Kursus i en–til–en træning, modul I

Kurset henvender sig til skuespillere, der har lyst til at arbejde med medarbejderudvikling og kommunikationstræning i virksomheder og organisationer. Skuespillere har en unik kompetence i at kunne skabe troværdige og genkendelige karakterer, i at være til stede i nuet og i at kunne reflektere over det hændte. Kort sagt en forståelse for relationer og relationers betydning. Dette er kompetencer, der i høj grad er brug for i udviklingen af bedre arbejdspladser i Danmark.

Kurset vil give skuespillere mulighed for at tage arbejde på dette område. Der vil bl.a. blive undervist i improvisationsarbejde ud fra en case, i at give feedback ud fra karakteren og i organisationsforståelse.

Underviserne på kurset vil være skuespillere med en mangeårig erfaring indenfor arbejdet med kunst og erhverv. Kurset, der løber over tre dage, vil indeholde følgende:
Dag 1. Her vil vi arbejde med improvisation ud fra konkrete cases. Hurtigt at kunne skabe en karakter og justere den, og at kunne give feedback ud fra rollen også på metaniveau.

Dag 2. Her vil vi arbejde med modstand i rollen - altså evnen til at udfordre deltageren i træningen på en konstruktiv måde, som åbner mulighed for læring. Vi vil også arbejde med samspillet med træneren/facilitatoren og arbejde videre med feedback.

Dag 3. Her vil vi få kendskab til forskellige adfærds– og personlighedsmodeller og bruge dem i arbejdet med træningen. Vi vil arbejde med at bruge modellerne i karakterarbejdet og i improvisationen. Dette vil være modeller som høj og lav status, konflikttrappen, Belbin og MBTI. Der vil ligeledes blive givet en introduktion i brug af metoden til assesment/evaluering.

Under hele kurset vil der løbende blive arbejdet med forståelsen af organisationer, deres opbygning og forskellige roller

Kurset udbydes i samarbejde med Act Inc. der er et datterfirma til Dacapo Teatret. Se videre på www.actinc.dk  og www.dacapoteatret.dk  

<< TILBAGE

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

Actor's Master Class med Kirk Baltz

Vi starter det nye år med en master class med Kirk Baltz.

Den amerikanske skuespiller og underviser guider deltagerne mod stærke, definitive valg og levende præstationer.

29. januar - 3. februar 2017 i Odsherred.
Læs mere

Complete Vocal Technique Workshop d. 7.-10. marts

Sangteknikken 'Complete Vocal Technique'  benyttes med succes af scenekunstnere på verdensplan. Teknikken er funderet i videnskabelige undersøgelser. Workshoppen fra d.7.-10. marts giver sangere, dansere og skuespillere mulighed for en indgående introduktion til Complete Vocal Techniques forskellige tekniske værktøjer, som umiddelbart herefter kan anvendes.

For mere information og tilmelding klik her.